VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Hội nghị tập huấn chiến lược phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh

Ngày 16/4/2021 Viện Nghiên Cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tập huấn Chiến lược Phát triển du lịch Trà Vinh năm 2021.

Nội dung các chuyên đề báo cáo:

(1). Du lịch nhịp cầu Phát triển Du lịch Trà Vinh - PGS.TS. Trần Thị An (Đại học Quốc gia Hà Nội);

(2). Tác động của du lịch đến kinh tế địa phương - TS. Tạ Duy Linh (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch);

(3). Du lịch làng quê - Kinh nghiệm nhìn từ Hàn Quốc - GS.TS. Phan Thị Thu Hiền (Đại học Quốc gia TP.HCM);

(4) Một vài gợi ý định hướng phát triển du lịch Trà Vinh - ThS. Dương Đức Minh (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch).

Tham gia lớp tập huấn là thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội cựu chiến binh; Tỉnh đoàn Trà  Vinh; Lãnh đạo  Phòng Văn hoá, Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua các chuyên đề các đại biểu tham gia thảo luận xoay quanh việc định hướng khai thác và phát triển du lịch Trà Vinh theo tinh thần thuận thiên, thích ứng, an toàn và bền vững.

Phát biểu kết thúc hội nghị Ông Dương Hoàng Sum - TUV, Giám đốc Sở VHTTDL chân thành cảm ơn sự truyền đạt kiến thức quý báu của quý chuyên gia, sự góp ý của các đại biểu. Qua đó giúp các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương nắm được vai trò quan trọng của ngành du lịch, từ đó xác định tiềm năng, thế mạnh du lịch của từng địa phương mà phối hợp tốt với ngành du lịch và các ngành khác để xây dựng thêm nhiều điểm du lịch, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, góp phần phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới./.