VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Hướng dẫn đường đi Cồn Hô từ thành phố Trà Vinh

Từ trung tâm thành phố Trà Vinh có nhiều đường đi Cồn Hô.

Hướng 1: Trung tâm Trà Vinh – Võ Văn Kiệt – Trần văn Ấn – Hương lộ HL1 cập mạn hữu sông Cổ Chiên – thấy bảng Nhà thờ Họ Đạo Cá Hô quẹo phải vào khoảng 200m sẽ thấy bến đò bên tay trái. Lộ trình này có chiều dài khoảng 20km, phù hợp với các loại xe nhỏ từ 16 chỗ ngồi.

Hướng 2: Trung tâm Trà Vinh – QL53 – QL60 đến chân cầu Cổ Chiên rẽ trái theo hướng xã Đức Mỹ. Đến Nhà thờ Họ Đạo Cá Hô rồi theo hướng dẫn trên. Lộ trình này có chiều dài 30km thích hợp cho các loại xe lớn hơn.

Nguồn:Tripy.vn