VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch phối hợp với Trung tâm Triển lãm yến sào Việt Nam tổ chức khoá tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên và điều hành tour du lịch trực thuộc Trung tâm Triển lãm yến sào Việt Nam tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.