VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Hội nghị tập huấn du lịch canh nông

Nằm trong kế hoạch xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng gắn với sinh kế nông nghiệp thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

(Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc)

Sáng ngày 19/5/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Hội nghị Tập huấn Phát triển du lịch canh nông cho Khối Quản lý Nhà nước (phường, xã và phòng ban) và các Hội Đoàn (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...) với nội dung:

i) Chính sách pháp luật về phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng;

ii) Đặc điểm du lịch canh nông trong bối cảnh phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội tỉnh Trà Vinh.

iii) Phát triển du lịch bền vững.

(Học viên thảo luận du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp)

Kết quả Hội nghị tập huấn sẽ góp phần quan trọng cho tiến trình phát triển du lịch thị xã Duyên Hải nói riêng và tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.