VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Chuẩn bị ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Ông, Dân Thành

 

Ngày 11/10/2023, Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh; Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo UBND thị xã Duyên Hải và xã Dân Thành đã có buổi làm việc với các hộ nông dân làm du lịch tại mô hình du lịch cộng đồng ấp Côn Ông, xã Dân Thành.

Tại đây, đoàn công tác và các hộ nông dân tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Ông đã cùng nhau trao đổi việc triển khai các công việc, tiến hành rà soát và thúc đẩy tiến độ thực hiện mô hình. Buổi làm việc diễn ra trong không khí hân hoan và cởi mở, tất cả đều hướng về mục tiêu phát triển bền vững của mô hình du lịch cộng đồng này. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt mô hình cơ bản đang diễn ra một cách hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được đề ra.


Đại diện Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý và phát triển du lịch cộng đồng, gợi ý về cách tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, cũng tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tiếp cận và quảng bá mô hình du lịch cộng đồng này đến với du khách trong và ngoài khu vực, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Du lịch cộng đồng tại ấp Cồn Ông xã Dân Thành là mô hình làm du lịch gắn liền với hoạt động canh tác nông nghiệp, mỗi hộ gia đình tham gia vào mô hình sẽ cung cấp một sản phẩm nông nghiệp và một dịch vụ du lịch. Việc khai thác mô hình du lịch cộng đồng sẽ giúp phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch biển Ba Động - vị trí trung tâm trong hệ thống tour tuyến và các địa điểm du lịch của thị xã Duyên Hải.


Dự kiến mô hình cộng đồng tại ấp Cồn Ông xã Dân Thành sẽ ra mắt mắt vào tháng 11/2023, nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok./.

Nguồn: Trang thông tin Thị xã Duyên Hải.